Felhasználási és jogi feltételek

A Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. Adatkezelési irányelvei, felhasználói és jogi feltételei

01. Honlapok és hozzájuk tartozó irányelvek

A jelen Felhasználói és Jogi feltételek a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló www.kereskedelmimarketing.hu, www.kampanyotletek.hu és www.epitkezemfelujitok.hu elnevezésű weboldalak felhasználási és jogi feltételeit rögzítik. Kérjük, az oldalak használata előtt figyelmesen olvassa el a benne részletezett irányelveket és feltételeket. A weboldalak bármilyen szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó elismeri, hogy a Felhasználási és Jogi feltételeket elolvasta, tudomásul veszi és magára kötelező érvényűnek fogadja el.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, ideértve nem kizárólagosan a marketing üzenetek (hírlevél) küldésére történő regisztrálást. A weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybe vételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, cégnév, email cím, számlázási cím, stb.) szükség van. Felhasználó nevének és email címének megadásával hozzájárul, hogy a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. hírleveleket vagy egyéb marketingkommunikációs célokat szolgáló információkat küldjön részére a megadott email címre.

Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. a hírlevél regisztráció során a Felhasználó által részére elküldött adatokat a hatályos jogszabályokban rögzített módon, saját céljára használja fel.

Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. fenntartja a jogot, hogy Felhasználó rendellenes, tisztességtelen vagy jogsértő magatartása esetén a weblap hozzáférési jogát korlátozza vagy törölje. Ilyen magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: valótlan, hamis információk közzététele, más felhasználó vagy harmadik személy jogainak csorbítása, riadalom vagy pánik keltésére alkalmas információk publikálása. Felhasználó nem tehet közzé a weboldalon olyan tartalmat, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül. Kizárólag Felhasználó vonható felelősségre a fenti rendelkezés megsértéséből eredő károkkal kapcsolatban.

A KereskedelmiMarketing, a NagykerMarketing, az ÉpítkezemFelújítok, a kereskedelmimarketing.hu, a nagykermarketing.hu, az epitkezemfelujitok.hu név és logó a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldalakon található valamennyi tartalom (pl. szöveg, blog bejegyzés, leírás, fotó, illusztráció, grafika) a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. vagy valamelyik Partner kizárólagos tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll.

Az oldalról letöltött tartalmak kizárólag személyes, azaz nem kereskedelmi célokra használhatóak fel. A Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. engedélye nélkül tilos a weboldalon található tartalmakról bármilyen formában másolatot készíteni, terjeszteni, továbbítani, szerkeszteni és értékesíteni.

A Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weblappal kapcsolatosan annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

A weboldalak tartalmazhatnak más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat, de a tulajdonos nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

A weboldalakon szereplő logók, védjegyek, márkanevek Magyarországon és más országokban is jogi védelem alatt állnak. Ezek használata a weboldal tulajdonosának ill. a logó tulajdonosának előzetes írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos.

Bármilyen, a weboldalakon folytatott elektronikus kommunikációra, amely személyes információkat tartalmaz a hatályos jogszabályokban leírtak érvényesek.

A weboldalakon folytatott elektronikus, vagy a tulajdonossal történő közvetlen kommunikáció résztvevője felelősséggel tartozik a megosztott információért, annak valóságtartalmáért és pontosságáért.

A www.kereskedelmimarketing.hu, www.nagykermarketing.hu, a www.kampanyotletek.hu, a www.epitkezemfelujitok.hu weboldal megnyitásával Ön elismeri, hogy a jelen Felhasználási és Jogi tájékoztatóban foglaltakat elolvasta és elfogadja az abban részletezett és felsorolt feltételeket.

02. Adatbázisokhoz és azok nyilvántartásához és kezeléséhez tartozó irányelvek

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89396/2015.

A kereskedelmimarketing.hu honlapon, az epitkezemfelujitok.hu honlapon, a cukikepek.hu honlapon, a formanyomtatvany,hu honlapon bizonyos tartalmak és információk elérése regisztrációhoz kötött.

Az adatkezelés célja: a regisztrálók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, az egyes honlapokhoz kapcsolódó témakörökkel kapcsolatos kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó üzenetek küldése az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, cégnév, cím, telefonszám, weboldal címe, egyes területek iránti érdeklődési köre és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
– a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk esetében 24 óra, illetve
– az elektronikus úton kiküldésre kerülő direkt marketing üzenetek címzettjei esetében a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év,

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
– e-mail útján az info@kereskedelmimarketing.hu címen,
– a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett hivatkozás segítségével, vagy
– postai úton a 1054 Budapest, Szemere utca 19. címen.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Kereskedelmi Marketing Trendek Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19.
Cégjegyzékszám: 01 09 957055
A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 14653986241
Telefonszám: 06-1-781-48-28
E-mail: info@kereskedelmimarketing.hu